Ministerstvo vnitra vyhlašuje dvě veřejné soutěže bezpečnostního výzkumu, jednu na umělou inteligenci a druhou na aplikaci bezpečnostních technologií

Ministerstvo vnitra vyhlašuje dnes, 17. března 2021, dvě veřejné soutěže, a to v rámci Programu IMPAKT a nového Programu SECTECH

V Programu IMPAKT se jedná již o druhou veřejnou soutěž, která je tematicky zaměřena na umělou inteligenci jako prostředek zvyšování schopností bezpečnostních sborů k plnění úkolů při zajišťování bezpečnosti státu a jeho občanů.

Pro nový Program SECTECH má Ministerstvo vnitra připraveno 300 mil. Kč. Program je tematicky omezen především na technologické obory jako je robotika, kyberbezpečnost, umělá inteligence, nanotechnologie nebo fotonika.  Podniky nebo výzkumné organizace se mohou hlásit pouze ve spolupráci s podnikovým partnerem. Maximální výše celkové podpory na jeden projekt nesmí přesáhnout 40 milionů korun a délka realizace musí být maximálně 24 měsíců. S ohledem na mimořádnou situaci je možné do veřejné soutěže podávat i projekty reagující na aktuální pandemickou situaci, pokud budou splňovat podmínky stanovené zadávací dokumentací.

  • Lhůta pro podávání návrhů projektů končí začátkem května 2021. Výsledky budou zveřejněny 31. října 2021.

Přínosem obou veřejných soutěží je především zvýšení technologické a technické úrovně složek Integrovaného záchranného systému ČR, zejména Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR a dalších složek bezpečnostního systému, které zajišťují bezpečnost státu a jeho obyvatel.

  • Více informací naleznete v zadávací dokumentaci: