MOŽNOST SPOLUPRÁCE S PARTNERY V ČÍNSKÉ LOKALITĚ JIANGSU

Technologická agentura ČR (TA ČR) byla v souvislosti s vyhlášenou 6. veřejnou soutěží programu DELTA kontaktována čínskou stranou (lokalita Jiangsu) s prosbou o identifikaci případných zájemců (českých podniků, výzkumných organizací) o spolupráci s čínskými partnery v rámci této veřejné soutěže.

Profily čínských podniků:

 
V případě zájmu o spolupráci s výše uvedenými společnostmi se obracejte, prosím, na Evu Bendlovou (eva.bendlova@tacr.cz , +420 234 611 636).