Na Česko-francouzském jaderném fóru v Praze vystoupil i předseda TA ČR

Předseda Technologické agentury ČR (TA ČR) Petr Konvalinka vystoupil v rámci Česko-francouzského jaderného fóra v pražském Rudolfinu dne 5. 3. 2024. Hlavním tématem akce byl rozvoj jaderné energetiky a možnosti spolupráce mezi českými a francouzskými subjekty nejen na podnikatelské, ale také na vědecko-výzkumné úrovni. 

Mezi hosty fóra byli čeští a francouzští CEO jaderných společností, představitelé významných státních agentur a výzkumných organizací či univerzit. Významnými účastníky byli také francouzský ministr průmyslu Roland Lescure a český ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Akci svou účastí podpořil také francouzský prezident Emmanuel Macron.

Předseda TA ČR vystoupil v panelu “Fostering collaborative research for the future of energy in Europe”. Společně s ním na panelu vystoupili Thierry Damerval, prezident a CEO Agence nationale de la recherche (ANR), Vojtěch Petráček, rektor ČVUT a François Jacq, předseda Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA). 

Předseda Konvalinka mimo jiné zmínil zapojení TA ČR do mezinárodní spolupráce v energetických tématech v rámci Horizont Evropa (DUT – Driving Urban Transitions a CET – Clean Energy Transition), kde již TA ČR spolupracuje s ANR, a nově také přípravu veřejné soutěže bilaterální spolupráce v rámci Programu SIGMA v květnu 2024. Tato bilaterální spolupráce má za cíl podpořit česko-francouzské projekty v aplikovaném výzkumu a zhmotňuje tak dohodu mezi TA ČR a ANR o spolupráci v oblasti jaderné energetiky, která byla podepsána 9. 1. 2024 na půdě Velvyslanectví Francie v Praze.

Thierry Damerval, prezident a CEO francouzské ANR, představil jejich zapojení ve výzkumu a programech v oblasti energetiky a nízkouhlíkové transformace na národní a evropské úrovni. Vyzdvihl rovněž nově navázanou bilaterální spolupráci s TA ČR.

Další z panelistů, rektor ČVUT Vojtěch Petráček, shrnul dosavadní česko-francouzskou akademickou spolupráci a zdůraznil připravenost české akademické obce na nové společné výzkumné výzvy a kvalitní české zázemí a know-how, které lze využít.

François Jacq, předseda francouzské CEA, apeloval na spolupráci ve vědě a výzkumu, a to nejen na bilaterální úrovni, ale i v rámci celé EU. 

V průběhu celého fóra byla patrná vůle Francie podporovat Českou republiku v její strategii na spolehlivou, udržitelnou a nízkouhlíkovou energetickou soustavu pro budoucnost a že jádro je chápáno jako klíčový nástroj k zajištění energetické bezpečnosti v Evropě.

Zdroj fotografií: HAVAS