NABÍDKA SPOLUPRÁCE S VIETNAMSKOU ORGANIZACÍ V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE

TA ČR byla oslovena Vietnamským institutem zemědělského inženýrství a zemědělství VIAEP, který hledá partnera pro svůj projekt, jehož záměrem je omezení mykotoxinů v plodinách vedoucí ke zvýšení skladovací doby. 

Program DELTA 2 navazuje na program DELTA, který je zaměřen na podporu společných projektů výzkumu a vývoje českých a zahraničních podniků a výzkumných organizací. Bližší podmínky vyhlášení soutěže budou zveřejněny do konce dubna 2019, nicméně lze předpokládat podobnost s podmínkami 6. veřejné soutěže programu DELTA, které jsou k dispozici zde

Bližší informace k projektu v anglickém jazyce jsou k dispozici zde

V případě zájmu o spolupráci se prosím ozvěte na email bila@tacr.cz či na telefonní číslo 770180556.