Navždy nás opustil Miroslav Janeček

Navždy nás opustil Miroslav Janeček. Stál u samotného zrodu Technologické agentury ČR a byl naším prvním místopředsedou. Jestliže má TA ČR ve své DNA neustálou touhu se zdokonalovat a inspirovat se v zahraničí, je to i díky Mirkovi. Jeho rozhled a zkušenosti byly neskutečné. Aktivně se zapojoval do formování podpory výzkumu a vývoje v ČR ale i na poli mezinárodní spolupráce. Dodnes jeho jméno v zahraničí rezonuje a my jsme pyšní, že byl nejen naším místopředsedou, ale hlavně i kolegou. Mirek nás učil posouvat věci dále, dívat se na ně z různých úhlů a přitom zůstávat realisty v tom, čeho můžeme opravdu dosáhnout. Spolupracoval s námi i poté, co odešel z předsednictva agentury. Bude nám velmi chybět, ale jeho odkaz bude žít v každém, kdo prošel agenturou.