Nová mezinárodní výzva: ERA-MIN 2 Call 2019

Technologická agentura ČR (TA ČR) se od tohoto roku zapojila do dalšího projektu typu ERA-NET Cofund programu Horizon 2020, ve kterém bude vyhlášena společná mezinárodní výzva (pod názvem ERA-MIN 2 Call 2019) zaměřena na podporu projektů v oblasti neenergetických nezemědělských surovin.

Pro českého uchazeče bude výzva svými pravidly navázaná na Program EPSILON, ve kterém TA ČR podpoří české subjekty mezinárodních projektů v celkové výši 1 000 000 €.

Národní podmínky pro českého uchazeče ZDE

Dle předběžného harmonogramu bude společná mezinárodní výzva vyhlášena 28. listopadu 2019 a bude zaměřena na tato témata:

  1. Supply of raw materials from exploration and mining
  2. Design
  3. Processing, Production and Remanufacturing
  4. Recycling and Re-use of End-of-Life Products
  5. Cross-cutting topics:
  • New business models
  • Improvement of methods or data for environmental impact assessment
  • Social acceptance and trust/public perception of raw materials

Seznam zemí, které projevily zájem zapojit se do výzvy ERA-MIN 2 Call 2019:

EU země/regiony: Belgie – Brusel, Belgie – Vlámsko, Belgie – Valonsko, Česká republika, Finsko, Francie, Irsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko – Andalusie, Španělsko – Castilla y Léon, Švédsko
Země přidružené k EU: Turecko

Mimoevropské země: Brazílie, Čile, Kanada – Québec

Finální seznam bude zveřejněn v září 2019.

Pro aktuální informace sledujte webové stránky www.era-min.eu a www.tacr.cz.