Nová povinnost pro uchazeče 3. veřejné soutěže Programu GAMA 2, podprogram 2

Technologická agentura ČR upozorňuje uchazeče 3. veřejné soutěže Programu GAMA 2, podprogram 2, že nad rámec požadavků ohledně prokázání způsobilosti uchazečů stanovených v Zadávací dokumentaci pro tuto veřejnou soutěž, se stanovuje následující povinnost:

Vložit do návrhu projektu údaje o skutečném majiteli ve formě výpisu dle § 14 odst. 3 písm. e) bod 2. z. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Je nutné si stáhnout v evidenci skutečných majitelů (dostupné zde) pdf verzi výpisu skutečných majitelů a vložit jí jako přílohu do návrhu projektu.
V případě, že Vaše organizace v tomto rejstříku není, přiložíte do příloh návrhu projektu v ISTA návrh na zápis údajů do evidence skutečných majitelů (včetně potvrzení o doručení na příslušný rejstříkový soud) či žádost o zápis podanou u notáře (včetně osvědčení pro zápis). 

Tato povinnost je nově dána novelou zákona č. 527/2020 Sb., a to konkrétně částí osmou, která nabyla účinnosti dnem nabytí účinnosti
zákona o evidenci skutečných majitelů 1. 6. 2021. 

Uchazečů v 3. veřejné soutěži Programu DELTA, do které je možné stále podávat návrhy projektů, se tato povinnost netýká.


Pro uchazeče veřejných soutěží, které TA ČR bude dále vyhlašovat (dle předběžného harmonogramu), se tato povinnost bude také týkat.