Nová pravidla povinné publicity projektů podpořených TA ČR

V Technologické agentuře ČR (TA ČR) dlouhodobě dbáme na proklientský přístup, snižování byrokratické zátěže a zjednodušování procesů. Z těchto důvodů jsme pro Vás připravili novou webovou stránku s aktualizovanými pravidly povinné publicity projektů podpořených TA ČR. Stránka je přehledná, interaktivní a plná věcných informací na jednom místě. Ostatní dohledatelné PDF soubory s obecnými pravidly publicity (nevztahuje se na příručky zveřejněné pod jednotlivými veřejnými soutěžemi), které v minulosti vznikly k tématu povinné publicity, nejsou platné. Prosíme, řiďte se od tohoto dne pouze pravidly publikovanými na výše uvedené adrese.

Výstupy povinné publicity vzniklé před zveřejněním nových pravidel povinné publicity není třeba nijak upravovat, a proto je uchovejte podle předchozí platné verze.

Každý příjemce podpory a další účastníci (dále jen příjemci) podílející se na řešení projektu podpořeného TA ČR jsou povinni informovat o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti TA ČR. Žádáme proto všechny příjemce, aby pravidlům povinné publicity věnovali patřičnou pozornost.