Nový metodický pokyn „Uznávání/neuznávání nezaúčtovaných nákladů“

Technologická agentura ČR si Vám dovoluje představit nový Metodický pokyn POK-04_2023 „Uznávání/neuznávání nezaúčtovaných nákladů“.

Vzhledem k tomu, že se často setkáváme s chybně vykázanými náklady v účetních evidencích u příjemců podpory, chtěli bychom sjednat nápravu a zároveň všem dát dostatečný časový prostor na narovnání nesrovnalostí.

Smyslem tohoto Metodického pokynu je objasnit možné chyby ve vedení účetních evidencí nákladových položek a poskytnout Vám nezbytné informace pro jejich správné vykazování.