Nový program podpory aplikovaného výzkumu a inovací v obranném průmyslu

Technologická agentura ČR a Ministerstvo obrany společně připravují nový program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací
pro obranný průmysl. Abychom nastavili vhodné parametry nových nástrojů podpory výzkum, potřebujeme znát střednědobý finanční výhled českých podniků aktivních v aplikovaném výzkumu a inovacích v obranném průmyslu. Tyto informace nám mohou poskytnout potřebné vstupy pro přípravu nového programu.

Potřebujeme znát Vaše priority a názor!

V rámci tohoto záměru Vás prosíme o vyplnění následujícího dotazníku. Možnost vyplnění je do 14. června 2020.