PROJEKT ISTA

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0005048

Projekt “Pořízení informačního systému TA ČR a zajištění jeho provozu a rozvoje” spolufinancovaný z Integrovaného regionálního operačního programu

Co je cílem projektu?

ISTA je informační systém pro přípravu a správu výzkumných projektů TA ČR a dalších zapojených ministerstev. Systém podporuje přípravu a podání výzkumného projektu uchazečem, podporuje administraci hodnotitelů a hodnocení výzkumných projektů a samotnou administraci podpořených projektů, včetně ročního vykazování průběhu výzkumných projektů.

Co je výstupem projektu?

Výstup projektu bude komplexní informační nástroj pokrývající klíčové procesy TA ČR pro plnění poslání agentury dle zákona.

Harmonogram

5 let (20172022)

Cílová skupina

Hlavní cílovou skupinou jsou zaměstnanci TA ČR, příjemci podpory a další účastníci, jako např. oponenti, zpravodajové nebo odborní hodnotitelé.


11 500

uživatelů

se v posledních 12 měsících přihlásilo do systému (stav 2020)

20 000

návrhů

výzkumných projektů je
v systému evidováno (stav 2021)

2 500

projektů

má platnou smlouvu (stav 2021)