PROJEKT SEKTOROVÉ SLUŽBY TA ČR

Projekt Nastavení a implementace sektorových expertních služeb Technologické agentury České republiky

Co je cílem projektu?
Hlavním  cílem  projektu Sektorové  služby TA ČR je zefektivnit a zkvalitnit činnosti TA ČR jako subjektu veřejné správy v oblasti podpory VaVaI. Tohoto cíle bude dosaženo vytvořením dosud chybějících sektorových  služeb, které budou zajišťovat  vazbu jednotlivých sektorů na hlavní činnost TA ČR a jejich implementací do procesní dokumentace a vnitřních předpisů.

Harmonogram
17 měsíců (1.6. 2014 – 31.10. 2015)

Cílová skupina
Správní úřady, organizační složky státu, zaměstnanci těchto úřadů a organizace a organizační složky zřizované/řízené  těmito  úřady  a  jejich zaměstnanci (zaměstnanci TA ČR).

Klíčové aktivity

  • Řízení a administrace projektu;
  • Analýza potřeb interních a externích zákazníků odborných sektorových služeb;
  • Návrh nastavení interních a externích odborných sektorových služeb;
  • Pilotní ověření provozu odborných sektorových služeb;
  • Institucionalizace a implementace odborných sektorových služeb

Projekt byl spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie, Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Více informací naleznete na webových stránkách www.esfcr.cz.

Podrobnější informace o projektu – Sektorové služby