Horizon 2020

AKTUÁLNÍ PROJEKTY

GEECCO

NewHoRRIzon

GENDER NET Plus

CHIST-ERA III

M.ERA NET 2

EuroNanoMed3

EUflag

Tyto projekty získaly finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 na základě grantových dohod.