TAFTIE

taftie

V průběhu roku 2010 byla podniknuta řada kroků potřebných ke vstupu TA ČR do prestižní evropské sítě inovačních agentur TAFTIE (The European Network of Innovation Agencies) a v prosinci téhož roku byla TA ČR přijata za stálého člena této sítě.

TAFTIE je Evropská asociace předních národních inovačních agentur. Její členové velkou měrou přispívají k posílení hospodářských výsledků Evropy tím, že podporují inovace prostřednictvím provádění vnitrostátních a mnohokrát mezinárodní programů ve výzkumu, vývoji a inovacích.

Technologická agentura získala členstvím v síti přístup k obrovskému zdroji informací a zkušeností, které mohou být využity v jejím dalším rozvoji i v přípravě dalších programů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Kromě toho se aktivním zapojením do aktivit této sítě a jejich pracovních skupin bude agentura moci podílet na formování strategie budoucí podoby evropského výzkumného a inovačního prostoru a podpory konkurenceschopnosti členských zemí. V neposlední řadě se zaměstnanci Technologické agentury účastní seminářů pořádaných tzv. Akademií TAFTIE, které účastníkům pomáhají získávat praktické znalosti a tím slouží k výměně zkušeností a rozvoji lidských zdrojů členských organizací sítě.

Předsednictví TA ČR v síti TAFTIE v roce 2017

V roce 2017 TA ČR upevnila coby předsedající agentura své postavení aktivního člena v síti evropských inovačních agentur Taftie. TA ČR připravovala agendu a zúčastnila se všech jednání Taftie Executive Working Group, řídila jednání Taftie Board, připravila program expertních setkání, Výroční konference TAFTIE i Policy Forum. TA ČR připravila program tří expertních setkání, Výroční konference TAFTIE i Policy Forum, připravila networking workshop Akademie TAFTIE zaměřený na finanční nástroje, zapojila se do Task Force Soft Power a připravila návrh na ustavení Task Force RINS.

Kromě toho TA ČR podpořila komunikaci agentur s Evropskou komisí a dalšími evropskými partnery a aktivní zapojení agentur TAFTIE do procesu připomínkování nového programovacího období po roce 2020 (9. Rámcový program pro výzkum a vývoj) a do příprav Evropské inovační rady (EIC).

Úspěšné zvládnutí předsednictví přispělo k posílení pozitivního obrazu TA ČR a obecně i České republiky jako země s tradicí ve výzkumu, vývoji a inovacích a s vyspělou kulturou.

Bulletin předsednictví TA ČR ZDE 

Taftie TACR inv