Zákon 130 / 2002

V této sekci přinášíme odkazy na plné znění zákonů a vládních dokumentů České republiky, které se týkají výzkumu, vývoje a inovací (odtud zkratka VaVaI). Vůbec nejdůležitějšími právními předpisy pro tuto oblast jsou zákon č. 130/2000 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, a zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.

S oblastí VaVaI dále souvisí nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Níže uvádíme rovněž odkazy na další zákony, jejichž části s oblastí VaVaI souvisejí, jako je zákon o vysokých školách, o Akademii věd, o rozpočtových pravidlech a také o daních z příjmu.