Odpovědná věda, výzkum a inovace: TA ČR na závěrečné konferenci projektu NewHoRRIzon

Mezi 17. a 28. květnem proběhla závěrečná konference CSA projektu NewHoRRIzon , jehož se TA ČR účastnil jako jeden z partnerů.

Rizikové financování, odpovědnost a impakt

Zástupci TA ČR organizovali vlastní session za přispění Wageningenské univerzity na téma rizikového financování, odpovědnosti a impaktu. Hlavním tématem bylo, jestli dochází k sbližování trendů ve veřejném a soukromém sektoru, co se týče financování a investic do VaVaI. Účastnili se zástupci inovativních podniků, soukromých investičních fondů a veřejných institucí financující VaVaI. Evropskou úroveň zastoupila Výkonná agentura Evropské rady pro inovace a pro malé a střední podniky (​EISMEA), na národní úrovni zastoupil Technologickou agenturu ředitel kanceláře TA ČR Martin Bunček. 

  • Na videozáznam se můžete podívat zde

Role organizací financujících výzkum a inovace v podpoře přijímání prvků odpovědného výzkumu a inovací

Zástupci TA ČR se dále účastnili session organizované finským Centrem technického výzkumu, která byla zaměřena na roli organizací financujících výzkum a inovace v podpoře přijímání prvků odpovědnosti ve VaVaI. Za TA ČR se účastnil Lukáš Macenauer. 

  • Na videozáznam se můžete podívat zde

Projekt NewHoRRIzon se zaměřuje na odpovědný výzkum a inovace a na to, jak prvky odpovědnosti upevňovat zejména v evropských finančních nástrojích. Jeho cílem je přispět k utvoření konceptuálního základu a operačních principů, které umožní plně integrovat tyto prvky do evropského i národního výzkumu, inovační praxe a finanční podpory.