Odprodej nepotřebného majetku

Technologická agentura ČR aktuálně nabízí k odprodeji nepotřebný majetek. Seznam majetku, jeho pořizovací cenu i aktuální stav najdete v tabulce níže.

  • Pokud máte zájem o koupi elektroniky, stačí v tabulce doplnit u příslušného majetku cenu, za kterou jste ochotni danou položku zakoupit.
  • Dále pak prosím doplňte kontaktní údaje o vaší osobě či organizaci.
  • Nabídku s vyplněnou tabulkou zasílejte na e-mail eva.serakova@tacr.cz.

Nabídky můžete zasílat nejpozději do 18. 8. 2022. Poté budou vyhodnoceny a majetek prodán té nejvyšší. S kupujícími bude uzavřena kupní smlouva.