Odprodej nepotřebného majetku

Technologická agentura ČR aktuálně nabízí k odprodeji nepotřebný majetek. Seznam majetku, jeho pořizovací cenu i aktuální stav najdete v tabulce níže.

  • Pokud máte zájem o koupi elektroniky, stačí v tabulce doplnit u příslušného majetku cenu, za kterou jste ochotni danou položku zakoupit.
  • Dále pak prosím doplňte kontaktní údaje o vaší osobě či organizaci.
  • Nabídku s vyplněnou tabulkou zasílejte na email eva.kubinova@tacr.cz.
  • Nabídky můžete zasílat nejpozději do 19. května 2021. Poté budou nabídky vyhodnoceny a majetek prodán té nejvyšší.