Oficiální vyjádření TA ČR k tragickým událostem na FF UK

S hlubokým zármutkem vyjadřujeme upřímnou soustrast rodinám obětí střelby na Filozofické fakultě UK. Myslíme také na všechny, kterých se tato tragédie dotkla.

Zástupci TA ČR se po vánočních svátcích spojí s řešitelskými týmy Filosofické fakulty Univerzity Karlovy ohledně případného posunutí termínů pro zprávy o realizaci nebo ukončování projektů.