Ohlédnutí za prvním pololetím. Vyhlašování veřejných soutěží bylo nejintenzivnější v historii TA ČR

Výstupy výzkumu stále více zásadním způsobem ovlivňují ekonomické a sociální změny u nás i ve světě. Česká republika má kvalitní vědecké zázemí ve výzkumných organizacích, mnoha inovativních firmách, a hlavně ve schopných a chytrých lidech. To potvrzují i projekty, které podporuje stát prostřednictvím Technologické agentury České republiky (TA ČR). Za 11 let od jejího založení se nezvýšilo pouze množství podpořených projektů, v rámci nichž vzniklo mnoho zajímavých partnerství mezi výzkumnou a komerční sférou, které zajišťují aplikační potenciál výzkumu podpořeného státem, ale hlavně i kvalita projektových záměrů samotných. Poslední pololetí opět dokázalo, že absorpční kapacita českého výzkumu je vysoká. Výzkumným týmům se daří reflektovat potřeby trhu a rozvíjet moderní obory potřebné pro konkurenceschopnost a budoucnost Česka.

Od začátku roku bylo TA ČR vyhlášeno již 6 veřejných soutěží a další 3, které byly vyhlášeny na konci minulého roku, dokončeny. Jedná se o nejvyšší intenzitu v historii agentury. Tématika veřejných soutěží byla rozmanitá a umožnila podporu nejlepších výzkumných záměrů napříč všemi obory, a to i díky resortním programům, které agentura od minulého roku administruje. Za 6 měsíců roku 2020 TA ČR přijala a její zaměstnanci zpracovali 2 465 projektových návrhů. Nejvíce z nich bylo podáno ve veřejných soutěžích v programech ÉTA (526), TREND (458) a ZÉTA (386). Což je velký úspěch, nikoliv z hlediska kvantity, ale v reflexi tříměsíčního období pandemie, kdy byla práce a komunikace sdílená pouze na dálku, a koordinace procesu veřejných soutěží byla mnohonásobně náročnější. Níže jsou uvedena komplexní data ke všem doposud vyhlášeným soutěžím v roce 2020.

Název programuDatum vyhlášení VSAlokace na soutěž / výše podpory projektů vybraných k podpořePočet podaných projektůVýše požadované podpory u podaných projektů
Doprava 2020+8. 4. 2020400 000 0002272 910 158 604
TREND (Nováčci)19. 2. 2020180 000 0001231 127 948 242
TREND (Tech. Leadři)29. 4. 20201 000 000 0004587 772 895 812
Prostředí pro život (PP1 – Operativní výzkum ve veřejném zájmu)20. 5. 2020152 000 0002591 888 914 821
ZÉTA9. 10. 2019329 289 2353861 719 255 733
THÉTA23. 10. 2019716 719 2791402 364 907 304
ÉTA18. 9. 2019572 624 4045262 844 453 515
ÉTA29. 4. 2020100 000 000307763 666 500
DELTA 214. 5. 2020300 000 00039491 249 605
CELKEM 
3 421 343 6832 46521 883 450 136

Z výše uvedené tabulky lze vyčíst, že alokované prostředky na veřejné soutěže nemohou pokrýt v souhrnu požadovanou podporu podaných projektů. To ani není možné vzhledem k udržení nastavené vysoké laťky kvality českého výzkumu. Dlouhodobá průměrná úspěšnost uchazečů o státní podporu v TA ČR se pohybuje kolem 30 %. Současné prostředky a vysoký zájem výzkumné obce o podporu umožní podle předběžných odhadů pouze průměrnou podporu 16 % podaných projektových návrhů. 

Díky programům TA ČR dostávají příležitosti ti, na kterých stojí budoucnost České republiky – průmysl, mladá výzkumná generace nebo společenské, humanitní či kreativní obory. TA ČR od svého založení nepolevuje v úsilí o nastavení co nejlepších podmínek pro řešitele projektů aplikovaného výzkumu tak, aby jejich výsledky přinášely co možná nejvyšší užitek a přispívaly ke zvyšování konkurenceschopnosti České republiky. Tyto podmínky jsou determinovány správným nastavením programů, zejména nízkou administrativní zátěží a dostatečnou alokací finanční prostředků, což se TA ČR daří.  Zvyšování administrativních povinností a snižování finančních prostředků by totiž mohlo vést k demotivaci řešitelů realizovat nápady s vysokým potenciálem a přínosem.

Velkou výzvou v uplynulém půlroce byla situace spjatá s pandemií. Lidé si po celém světě uvědomili skutečnou hodnotu výzkumu, který pomohl zvládnout nečekanou těžkou situaci. V souvislosti s problematikou COVID-19 poskytla TA ČR výzkumným týmům hned několik nástrojů podpory, které pomohly urychlit výzkumné aktivity s ní související. Řešitelům již podpořených projektů byla poskytnuta možnost rozšíření jejich aktivit o výzkumná témata související s COVID 19, s celkovým navýšením státní podpory o 100 milionů korun. Nebyly opomenuty ani negativní společenské dopady pandemie, na jejichž eliminaci se zaměřila mimořádná veřejná soutěž Programu ÉTA. Na soutěž byly alokované státní finanční prostředky ve výši dalších 100 milionů korun. Dalším nástrojem, který pomohl výzkumu proti COVID-19, byl program mezinárodní spolupráce DELTA 2. Těší nás, že našich opatření využilo mnoho odborníků, kteří pomohli svými tvůrčími schopnostmi zvládnout celou situaci a neuvěřitelně rychle zareagovali na aktuální potřeby společnosti.