Oznámení o vyhlášení 4. veřejné soutěže programu DELTA

Technologická agentura ČR (TA ČR) tímto informuje, že 4. veřejná soutěž Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA (dále DELTA) bude vyhlášena dne 28. 2. 2017. Tato veřejná soutěž bude zaměřena na spolupráci s partnery z Německé spolkové republiky v oblasti Průmyslu 4.0.

Více informací k vyhlašované 4. veřejné soutěži programu DELTA, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci, která bude zveřejněna v den vyhlášení. Struktura elektronického návrhu projektu, stejně jako podmínky pro jeho podání, budou obdobné 3. veřejné soutěži. Povinnou přílohou návrhu projektu bude “Common proposal”, který slouží jako potvrzení závazku zahraničního partnera účastnit se řešení projektu.

Ve spolupráci s německými partnery TA ČR připravuje na 7. 3. 2017 v Drážďanech (SRN) match-makingové setkáních zástupců českých podniků a výzkumných organizací s jejich německými protějšky. Registrace na tuto akci je možná do 7. 2. 2017 ZDE.

TA ČR dále informuje uchazeče o podporu ve 4. veřejné soutěži programu DELTA o kontaktních osobách partnerské instituce, na které je možné se v případě potřeby obrátit.

Dr. Erasmus Landvogt
E-mail: erasmus.landvogt@bmbf.bund.de
Tel.: +49 228 99 57 3190
Bundesministerium für Bildung und Forschung
Referat 514 – Datenwissenschaft, Informationstechnologie; Industrie 4.0
Heinemannstraße 2
53175 Bonn
Germany

Marcus Wittrin
E-mail: Marcus.Wittrin@bmbf.bund.de
Tel.: +49 228 99 57 3541
Bundesministerium für Bildung und Forschung
Referat 514 – Datenwissenschaft, Informationstechnologie; Industrie 4.0
Heinemannstraße 2
53175 Bonn
Germany