OZNÁMENÍ TERMÍNU VYHLÁŠENÍ A PŘEDBĚŽNÝCH PARAMETRŮ 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU GAMA 2, PODPROGRAMU 1

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje o přípravě 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2, podprogram 1, jejíž vyhlášení se plánuje na 24. dubna 2019.

Program GAMA 2, podprogram 1 je zaměřen na podporu systému komercializace a na podporu využití výsledků VaV, které vznikly nebo vznikají vznikají ve výzkumných organizacích a které mají vysoký potenciál pro uplatnění v nových nebo zdokonalených produktech nebo službách. Předpokládáme, že posílení systému komercializace přispěje k lepší motivaci uplatňování výsledků, zvýší finanční i nefinanční přínosy pro výzkumné organizace a přispěje k lepší spolupráci s podniky. 
Cílem podprogramu 1 je podpořit nové a zefektivnit již zavedené systémy transferu nových poznatků VaV financovaných z veřejných zdrojů ve výzkumných organizacích a zavádět je praxe. Vlastní aplikace poznatků cílem podprogramu 1 není.
Podpořena bude fáze ověření aplikačního potenciálu nových výsledků VaV před jejich možným využitím v praxi (tzv. „proof-of-concept stage“). Budou podpořeny (financovány) aktivity sloužící zejména k ověření praktické využitelnosti nových výsledků VaV (doplňkový výzkum, experimentální ověřování apod.) vedoucí k návrhům nových podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb.

Více informací k 1. veřejné soutěži Programu GAMA 2, podprogram 1 se všemi podmínkami pro podání návrhů projektů bude uvedeno v Zadávací dokumentaci v den vyhlášení veřejné soutěže.

Po vyhlášení 1. veřejné soutěže Programu GAMA 2, podprogram 1, bude TA ČR pořádat informační seminář. Termín a místo konání budou včas zveřejněny na webových stránkách www.tacr.cz.

Tabulka s předběžnými parametry 1. veřejné soutěže GAMA 2, podprogram 1je k nahlédnutí ZDE.

Případné dotazy k 1. veřejné soutěži Programu GAMA 2, podprogram 1, směřujte, prosím, v souladu se směrnicí TA ČR SME-17 Helpdesk pro uchazeče a příjemce podpory na HELPDESK, který je dostupný na internetové adrese www.tacr.cz/hesk.