Ozvěny Dne TA ČR 2022

Čtvrtkem 20. října Den TA ČR neskončil. Pokračuje v podobě regionálních ozvěn, tedy sérií seminářů ve třech krajských městech, které proběhnou tři listopadové středy od 9. do 23. 11. v Olomouci, Českých Budějovicích a Liberci. Zájemci se mohou akcí zúčastnit osobně nebo online prostřednictvím streamů. Link pro připojení bude zveřejněn v den akce a registrovaným zaslán do emailu.

OLOMOUC: Novinky
a inovace v medicíně – personalizovaná medicína, interdisciplinarita medicíny


9. 11. 2022 I 10:00 – 11:30 hod. I Ústav molekulární a translační medicíny (Hněvotínská 1333/5, 779 00 Olomouc)


Jaké jsou novinky a inovace v medicíně? Experti z oboru se zaměří zejména na interdisciplinaritu medicíny, personalizovanou medicínu, telemedicínu a bioinformatiku za účelem rychlé diagnostiky nemoci a nastavení správné terapie.

Na semináři vystoupí Petr Džubák, lékař, výzkumník a přední odborník na oblast výzkumu léčiv a molekulární onkologie z Ústavu molekulární a translační medicíny; Michal Štýbnar, projektový manažer z Národního centra pro telemedicínu při Fakultní nemocnici Olomouc a Vojtěch Helikar, ředitel společnosti CasInvent Pharma, která je úspěšným spin-offem Masarykovy univerzity v Brně, a která se zabývá vývojem sloučenin s protinádorovými vlastnostmi.

ČESKÉ BUDĚJOVICE: Přeshraniční spolupráce, společenská odpovědnost
a životní prostředí


16. 11. 2022 I 10:00 – 11:30 hod. I Riegrova 51 (Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice)


Jak funguje přeshraniční spolupráce na jihu naší země a čím se inspirovali z okolních regionů? Co všechno představuje pojem společenská odpovědnost a jak ji začlenit do firemní kultury?

Jaký význam má místní výzkumná obec v ochraně životního prostředí a co znamená koncept péče o krajinu? Nejen to prozradí v diskusi naši profesně různě zaměření hosté: Michaela Novotná, ředitelka Jihočeské agentury pro podporu inovací; Robert Šinkner,  ředitel společnosti TKP GEO a Miloslav Jirků, popularizátor vědy z Biologického centra AV ČR.

LIBEREC: Využití mladých talentů a rozvoj spin-offů


23. 11. 2022 I 10:00 – 11:30 hod. I Technická univerzita v Liberci, Budova G (Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec I-Staré město)


Jak Liberecký kraj pečuje o regionální talenty? Nabízí dostatek služeb pro všechny skupiny? Pro žáky, studenty, podnikavce, startupisty rozhodně ano. A co mladí výzkumníci – doktorandi?

 Jaké podmínky pro jejich rozvoj nabízí kraj a jaké TUL? Seminář se dotkne tématu lidských zdrojů a toho, jak v prostředí doktorandů nastavit dlouhodobě účinný a stabilní marketing. O tématu budou společně debatovat Ondřej Moš, doktorand a jednatel Agentury pro transfer znalostí na TUL; Markéta Klíčová, doktorandka a Forbes 30 pod 30 a Martina Pšeničková, regionální RIS3 manažerka a vedoucí projektu SA LK II.