Partnerství pro biodiverzitu (Biodiversa+)

Identifikace projektu: Partnerství pro biodiverzitu (Biodiversa+)
Registrační číslo:101052342
Identifikace programu:Horizont Evropa
Typ akce:Evropské partnerství
Výzva:HORIZON-CL6-2021-BIODIV-02
Koordinátor:Belspo
Délka trvání projektu:84 měsíců (1. 10. 2021 – 30. 9. 2028)
Celkové náklady:€137,675,323.00
Vyžádaný EU příspěvek:€40,000,000.00

cíl projektu

Členové Biodiversa+ se zavázali dodržovat celosvětovou vizi „Život v souladu s přírodou“ do roku 2050 přijatou v rámci Úmluvy o biologické rozmanitosti a odpovídající vizi EU, že do roku 2050 bude biologická rozmanitost a její přínosy pro člověka chráněna, ceněna a obnovena (EU Biodiversity Strategy 2030, jako součást Evropské Zelené Dohody – European Green Deal). K vizi 2050 přispějí tři obecné cíle:

 • Žádné ztráty na ekosystémech do roku 2030, snížené riziko vyhynutí druhů a zvýšená druhová a genetická rozmanitost;
 • Nasazení řešení založených na přírodě ve velkém měřítku za účelem přispění k potřebám lidí;
 • Dobrý stav biologické rozmanitosti plně uznán jako základ udržitelného rozvoje a zelené ekonomiky a v této souvislosti uznáno vedoucí postavení EU/přidružených zemí.

složení konsorcia

 1. KOORDINÁTOR: Service Public Fédéral de Programmation Politique Scientifique (Belspo) – BELSPO
 2. BUNDESMINISTERIUM FUER BILDUNG, WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG – BMBWF
 3. FONDS ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNG – FWF
 4. UMWELTBUNDESAMT GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG (UBA GMBH) – EAA
 5. FONDS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE- FNRS
 6. FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK-VLAANDEREN – FONDS WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK – VLAANDEREN FWO
 7. SERVICE PUBLIC DE WALLONIE – SPW
 8. VLAAMSE GEWEST – VL O
 9. BULGARIAN NATIONAL SCIENCE FUND – BNSF
 10. EXECUTIVE ENVIRONMENT AGENCY
 11. MINISTRY OF ENVIRONMENT AND WATER
 12. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRZIVOG RAZVOJA – Ministry of Economy and Sustainable Development
 13. PAIDAGOGIKO INSTITOUTO KYPROU – CPI – CYPRUS PEDAGOGICAL INSTITUTE
 14. MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI – MINISTRY OF THE ENVIRONMENT OF THE CZECH REPUBLIC
 15. TECHNOLOGICKA AGENTURA CESKE REPUBLIKY
 16. INNOVATIONSFONDEN – DANMARK INNOVATIONSFOND DANISH INNOVATION FOUNDATION
 17. DANISH MINISTRY OF THE ENVIRONMENT
 18. SIHTASUTUS EESTI TEADUSAGENTUUR – ETAg
 19. MAAELUMINISTEERIUM – MEM
 20. KESKKONNAMINISTEERIUM – MINISTRY OF THE ENVIRONMENT
 21. SUOMEN AKATEMIA
 22. MINISTRY OF THE ENVIRONMENT
 23. AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE – ANR
 24. FONDATION FRANCAISE POUR LA RECHERCHE SUR LA BIODIVERSITE – FRB
 25. MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE – MTE
 26. OFFICE FRANCAIS DE LA BIODIVERSITE
 27. BUNDESMINISTERIUM FUER BILDUNG UND FORSCHUNG – BMBF
 28. BUNDESMINISTERIUM FUER UMWELT, NATURSCHUTZ UND REAKTORSICHERHEIT – BMU
 29. DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT EV
 30. DEUTSCHES ZENTRUM FUR LUFT – UND RAUMFAHRT EV – DLR
 31. VDI/VDE INNOVATION + TECHNIK GMBH
 32. GENIKI GRAMMATIA EREVNAS KAI KAINOTOMIAS – GENERAL SECRETARIAT FOR RESEARCH AND INNOVATION
 33. NEMZETI KUTATASI FEJLESZTESI ES INNOVACIOS HIVATAL – NKFIH
 34. RANNSOKNAMIDSTOD ISLANDS – Rannis
 35. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY OF IRELAND – EPA
 36. Ministry of Environmental Protection
 37. MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
 38. Ministero dell’università e della ricerca – MUR
 39. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – BOZEN
 40. LATVIJAS ZINATNES PADOME
 41. LR IZGLITIBAS UN ZINATNES MINISTRIJA – MES
 42. VALSTS IZGLITIBAS ATTISTIBAS AGENTURA – VIAA
 43. Lietuvos mokslo taryba – LMT
 44. AGENTIA NATIONALA PENTRU CERCETARE SI DEZVOLTARE – NATIONAL AGENCY FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT
 45. AGENCIJA ZA ZASTITU ZIVOTNE SREDINE – ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY
 46. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION
 47. De Staat, Vertegenwoordigd door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit – MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT
 48. NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK – NWO
 49. MILJODIREKTORATET – NORWEGIAN ENVIRONMENT AGENCY
 50. NORGES FORSKNINGSRAD – THE RESEARCH COUNCIL OF NORWAY
 51. NARODOWE CENTRUM NAUKI
 52. FUNDACAO PARA A CIENCIA E A TECNOLOGIA – FCT
 53. FUNDO REGIONAL DA CIENCIA E TECNOLOGIA – FRCT
 54. UNITATEA EXECUTIVA PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR A CERCETARII DEZVOLTARII SI INOVARII – UEFISCDI
 55. MINISTRY OF ENVIRONMENT – MINISTRY OF ENVIRONMENT
 56. SLOVENSKA AKADEMIA VIED – SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES
 57. STATNA OCHRANA PRIRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY – STATE NATURE CONSERVANCY OF THE SLOVAK REPUBLIC
 58. Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in sport – MIZS – DEPARTMENT OF SCIENCE AND INNOVATION
 59. AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION – STATE RESEARCH AGENCY OF SPAIN
 60. FUNDACION BIODIVERSIDAD – SPANISH BIODIVERSITY FOUNDATION
 61. ORGANISMO AUTONOMO PARQUES NACIONALES – OAPN
 62. FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE
 63. NATURVARDSVERKET – SEPA
 64. RYMDSTYRELSEN – SWEDISH NATIONAL SPACE BOARD SNSB
 65. MINISTRY OF HIGHER EDUCATION AND SCIENTIFIC RESEARCH – MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
 66. MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY – TARIM VE ORMANCILIK BAKANLIGI
 67. TURKIYE BILIMSEL VE TEKNOLOJIK ARASTIRMA KURUMU – TUBITAK
 68. CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO Y LA INNOVACION E.P.E. – CDTI
 69. Fonds pour la Science, la Technologie et l’Innovation – FONSTI

Třetí strany: 

 1. SCHWEIZERISCHER NATIONALFONDS ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNG
 2. MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR
 3. AGJENCIA KOMBETARE E ZONAVE TE MBROJTURA – NATIONAL AGENCY OF PROTECTED AREAS IN ALBANIA
 4. Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement Durable – Ministry for Environment – Luxembourg
 5. FUNDACION ESPANOLA PARA LA CIENCIAY LA TECNOLOGIA, F.S.P., FECYT – FECYT
 6. MINISTRSTVO ZA IZOBRAZEVANJE, ZNANOST IN SPORT, URAD REPUBLIKE SLOVENIJE – Office of Republic of Slovenia for Youth, Ministry of Education, Science and Sport
 7. MINISTIRIA E TURIZMIT DHE MJEDISIT
 8. CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIAL. – CDTI
 9. AGJENCIA KOMBETARE E KERKIMIT SHKENCOR DHE INOVACIONIT – NASRI

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont Evropa na základě grantové dohody č. 101052342.