Partnerství pro biodiverzitu Call 2021: Informační webináře

Zájemci o mezinárodní výzvu Partnerství pro biodiverzitu Call 2021 budou mít v říjnu příležitost zúčastnit se dvou informačních webinářů:

  • 12. října od 11:00 do 12:30 pořádá síť Biodiversa+ informační webinář Partnerství pro biodiverzitu Call 2021: Podpora ochrany biodiverzity
    a ekosystémů na vodě i souši  (Supporting the protection of biodiversity and ecosystems across land and sea). Na webináři se dozvíte více informací o Partnerství pro biodiverzitu (Biodiversa+), ale také o výzvě samotné, která bude vyhlášena 1. října 2021

    Registrovat se můžete zde. Webinář proběhne v angličtině a je určen pro zájemce ze všech zapojených zemí do výzvy. 

  • 18. října 2021 od 9:30 hod pořádá Technologická agentura ČR (TA ČR) webinář Evropská partnerství a mezinárodní výzvy 2021, který představí Evropská partnerství – nový nástroj unijního programu Horizont Evropa. Českým uchazečům na webináři představíme výzvu Partnerství pro biodiverzitu Call 2021, podmínky zapojení do výzvy a odlišnosti oproti ERA-NET cofundovým výzvám

    Webinář bude v češtině a registrovat se můžete zde.