Partnerství pro biodiverzitu Call 2022: Výsledky mezinárodní výzvy

Do mezinárodní výzvy Partnerství pro biodiverzitu Call 2022, která je zaměřená na výzkum v oblasti podpory biodiverzity a ochrany ekosystémů, se přihlásilo 43 českých uchazečů v rámci 40 výzkumných projektů.

Technologická agentura ČR (TA ČR) podpoří devět úspěšných českých týmů, které se budou podílet na těchto projektech:

 • DNAquaIMG (Innovating transnational aquatic biodiversity monitoring using high-throughput DNA tools and automated image recognition)
 • ENABLE (Enabling use of biodiversity monitoring data in local conservation management)
 • ForBioMon (Boosting FORest BIOdiversity MONitoring in Europe through smart combination of existing data)
 • FunDive (Monitoring and mapping fungal diversity for nature conservation)
 • IMPACT (Integrated Monitoring of PArasites in Changing EnvironmenTs)
 • MiDiPeat (Monitoring of peat microbial diversity through vegetation properties and its implication for carbon dynamics across European peatlands)
 • MonitAnt (Developing a European-level Monitoring strategy for mound- building Formica Ants and symbiont communities residing in nest mounds)
 • MOTIVATE (Monitoring Of Terrestrial habitats by Integrating Vegetation Archive Time series in Europe)
 • SEPPI (Standardized European monitoring of plant-pollinator interactions)

Výzva je součástí Evropského partnerství Biodiversa+ a jejím cílem bylo podpořit tyto oblasti (v originálním znění):

 • Innovation and harmonisation of methods and tools for the collection and management of biodiversity monitoring data.
 • Addressing knowledge gaps related to biodiversity status, dynamics, and trends in order to reverse biodiversity loss.
 • Making effective use of available biodiversity monitoring data.

Více informací o úspěšných projektech a této výzvě najdete zde.

Momentálně probíhá třetí výzva v rámci Partnerství pro biodiverzitu. Uchazeči se tak budou moci zapojit do čtvrté výzvy, Partnerství pro biodiverzitu Call 2024, která bude zaměřena na “Societal Transformation”. Do této výzvy se budou moci uchazeči hlásit v září roku 2024. Více informací o této výzvě naleznete zde.