Partnerství pro biodiverzitu Call 2024: Blíží se vyhlášení další mezinárodní výzvy v oblasti biodiverzity

Dne 10. září 2024 bude vyhlášena již čtvrtá mezinárodní výzva evropského Partnerství pro biodiverzitu – Call 2024: „Biodiversity and Transformative Change – BiodivTransform“.

Výzva Partnerství pro biodiverzitu Call 2024, kterou vyhlašuje strategická síť Biodiversa+, je zaměřena na výzkum v oblasti Transformative Change. BiodivTransform tedy cílí na multidisciplinární výzkumné projekty, které budou identifikovat a analyzovat transformační procesy a pomohou tak k zastavení či zvrácení úbytku biodiverzity. Projekty budou muset mít vedle akademické kvality dopad i na společnost a policy-sféru, aby došlo právě k propojení vědy, společnosti a oblasti politiky. Výzva se zaměřuje na výzkum Transformative Change ve všech prostředích: suchozemská a mořská prostředí i sladkovodní systémy. Oficiální Call text obsahující kompletní popis zaměření výzvy bude zveřejněn na stránkách Biodiversa+.

Technologická agentura České republiky (TA ČR) je do této mezinárodní výzvy zapojena spolu s Ministerstvem životního prostředí. Momentálně připravujeme pravidla pro české uchazeče, která budou vycházet z programu SIGMA (Dílčí cíl 4 – Mezinárodní spolupráce), ze kterého budou úspěšní uchazeči následně financováni.

Projekty budou moci předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí (z toho alespoň dvě členské nebo přidružené země EU).

TA ČR podpoří české uchazeče, kterými mohou být podniky a výzkumné organizace. Celková předpokládaná alokace TA ČR na výzvu Partnerství pro biodiverzitu Call 2024 bude 1 000 000 EUR*.

Výzva se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče ze všech zapojených zemí. Kromě mezinárodních pravidel musí čeští uchazeči splňovat také národní podmínky stanovené příslušným národním poskytovatelem. Uchazeči, kteří se zapojí do projektů aplikovaného výzkumu, budou tedy muset splnit národní podmínky vycházející z programu SIGMA (Dílčí cíl 4 – Mezinárodní spolupráce).

Země, které předběžně projevily zájem zapojit se do výzvy (poskytovatelé podpory budou doplněni později):

Belgie, Brazílie,  Bulharsko, Česko (TA ČR), Dánsko, Estonsko, Faerské ostrovy, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Jihoafrická republika, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Maroko, Moldavsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko + Azory, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Taiwan, Tunisko, Turecko

Dne 24. září od 13:00 do 15:00 (CEST) bude strategická síť Biodiversa+ pořádat mezinárodní informační webinář, kde se dozvíte více informací o výzvě Partnerství pro biodiverzitu Call 2024. Registrovat se můžete zde.

Pro aktuální informace o výzvě sledujte webové stránky www.tacr.cz a mezinárodní stránky výzvy zde. Pro hledání partnerů můžete využít Partner Search Tool.

*alokace včetně maximální výše podpory na projekt bude případně upřesněna