Partnerství Water4All Call 2022: Mezinárodní výzva v oblasti zacházení s vodními zdroji


V září 2022 dostanou výzkumníci příležitost zapojit se do mezinárodní výzvy Evropského partnerství Water4All Call 2022: “Management of water resources: resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme events and management tools”. Vyhlášení této výzvy bylo přesunuto ze začátku letošního roku.

Cílem výzvy je přinést znalosti, modely, přístupy, nástroje a informace o tom, co se v dané problematice děje. Měly by vzniknout metodiky pro lepší pochopení hydrologických procesů v různých měřítcích a metodiky pro účinnější reakci na vznikající problémy v oblasti vody související s extrémními událostmi.

Pravidla výzvy pro českého uchazeče vychází z programu EPSILON. TA ČR podpoří úspěšné projekty prostřednictvím Národního plánu obnovy, díky čemuž pro uchazeče plynou dodatečné podmínky. Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu pro české uchazeče v mezinárodních projektech je 700 000 €, z toho maximálně 230 000 € na jeden projekt. Nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu projektu je 85 % celkových způsobilých nákladů projektu.

Hledání partnerů:

Témata výzvy (předběžné formulace v originálním znění): 

  • Resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme events
  • Tools for water management – in the context of hydroclimatic extreme events
  • Improved water governance in the context of hydroclimatic extreme events and international contexts

Projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí (z toho alespoň jeden způsobilý partner z členské země EU a nejméně dva další způsobilí partneři z členské nebo přidružené země EU). Maximální počet způsobilých partnerů v konsorciu je sedm, z toho může být maximálně jeden z nich samofinancovaný.

Seznam zemí, které předběžně projevily zájem se do výzvy zapojit:

Belgie (F.R.S-FNRS, FWO, VLAIO), Brazílie (CONFAP, CNPq), Česká republika (TA ČR), Dánsko (IFD), Estonsko (ETAg), Francie (ANR), Irsko (EPA), Itálie (MUR), Izrael (MoE), Jihoafrická republika (WRC), Litva (LMT), Lotyšsko (LCS/VIAA), Lucembursko (FNR), Maďarsko (NKFIH), Malta (MESD), Moldavsko (NARD), Německo (BMBF), Nizozemsko (NWO), Norsko (RCN), Polsko (NCN), Portugalsko (FCT), Rakousko (FWF), Rumunsko (UEFISCDI), Slovensko (SAS), Španělsko (AEI, CDTI), Švédsko (FORMAS), Švýcarsko (SNSF), Turecko (TUBITAK), Velká Británie (EPSRC UKRI).

Pro aktuální informace sledujte webové stránky www.tacr.cz a www.water4all-partnership.eu.