Partnerství Water4All Call 2022: Mezinárodní výzva v oblasti zacházení s vodními zdroji

Začátkem roku 2022 dostanou výzkumníci příležitost zapojit se do mezinárodní výzvy Evropského partnerství Water4All Call 2022: “Management of water resources: resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme events and management tools”. 

Cílem výzvy je přinést znalosti, modely, přístupy, nástroje a informace o tom, co se v dané problematice děje. Měly by vzniknout metodiky pro lepší pochopení hydrologických procesů v různých měřítcích a metodiky pro účinnější reakci na vznikající problémy v oblasti vody související s extrémními událostmi. Čeští uchazeči se musí zúčastnit takových projektů, jejichž výsledky budou uplatnitelné v českých podmínkách (Tato uplatnitelnost bude kontrolována v průběhu kontroly způsobilosti).

Pravidla výzvy pro českého uchazeče vychází z programu Prostředí pro život, ze kterého TA ČR podpoří úspěšné české subjekty mezinárodních projektů. Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu pro české uchazeče v mezinárodních projektech je 350 000 €, z toho maximálně 180 000 € na jeden projekt. Nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu projektu je 85 % celkových způsobilých nákladů projektu. Národní podmínky pro českého uchazeče naleznete zde.

Témata výzvy (předběžné formulace v originálním znění): 

  • Resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme events
  • Tools for water management – in the context of hydroclimatic extreme events
  • Improved water governance in the context of hydroclimatic extreme events and international contexts

Projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí (z toho alespoň jeden způsobilý partner z členské země EU a nejméně dva další způsobilí partneři z členské nebo přidružené země EU). Maximální počet způsobilých partnerů v konsorciu je sedm, z toho může být maximálně jeden z nich samofinancovaný.

Seznam zemí, které předběžně projevily zájem se do výzvy zapojit:

Belgie (F.R.S-FNRS, FWO, VLAIO), Česko (TA ČR), Dánsko (IFD), Estonsko (ETAg), Finsko (AKA, YM), Francie (ANR), Irsko (EPA), Itálie (MUR), Izrael (MoE), Jihoafrická republika (WRC), Litva (LMT), Lotyšsko (LCS/VIAA), Maďarsko (NKFIH), Malta (MESD), Moldavsko (NARD), Německo (BMBF), Nizozemsko (NWO), Norsko (RCN), Polsko (NCN), Portugalsko (FCT), Rakousko (FWF), Rumunsko (UEFISCDI), Řecko (GSRI), Slovensko (MoE, SAS), Španělsko (AEI, CDTI), Švédsko (FORMAS), Švýcarsko (SNSF) a Turecko (TUBITAK).

Pro aktuální informace sledujte webové stránky www.tacr.cz a www.waterjpi.eu.