Poděkování zúčastněným veřejné konzultace ke všeobecným podmínkám verze 7

Děkujeme všem zúčastněným ve veřejné konzultaci Všeobecných podmínek verze 7. Velmi si vážíme všech podnětů, kterými se v současné době intenzivně zabýváme. Dovolujeme si shrnout důležité informace ke dvěma nejzásadnějším dotazům, jež jsme prostřednictvím veřejné konzultace zaznamenali:

  • Nové Všeobecné podmínky verze 7 vstoupí v platnost od září 2021
  • Nové Všeobecné podmínky verze 7 budou účinné pro podané projekty ve vyhlášených veřejných soutěží od září 2021. Nebude možné přecházet u stávajících podpořených projektů ze starších verzí Všeobecných podmínek na nově platnou     verzi 7.