Podpoříme ukrajinské akademiky, vědce a studenty|Підтримаємо українських академіків, науковців та студентів

Vnímáme obtížnou situaci ukrajinských občanů a ve snaze jim pomoci hledáme řešení pro podporu solidarity s ukrajinskými kolegy z oblasti vědy a výzkumu.

Tímto vyzýváme řešitele projektů, podpořených Technologickou agenturou ČR (TA ČR), o zvážení rozšíření týmů o vědecké pracovníky a studenty z Ukrajiny, a to v rámci realizovaných projektů. O tomto kroku stačí informovat TA ČR prostřednictvím roční zprávy o realizaci projektu.

Navíc mohou příjemci účelové podpory podat žádost o navýšení rozpočtu na náklady související se začleněním ukrajinských kolegů a kolegyň, případně studentek a studentů do řešitelských týmů. Konkrétní specifikaci podmínek zveřejníme v nejbližších dnech na webových stránkách TA ČR.

Rovněž apelujeme na uchazeče v letošních veřejných soutěžích, aby zvážili možnost zapojit ukrajinské kolegy a kolegyně do řešitelských týmů v nově navrhovaných projektech.

Aktuálně se v TA ČR zamýšlíme nad dalšími možnostmi využití veřejných nástrojů podpory pro zapojení ukrajinských akademických pracovníků do českého výzkumu. V nejbližších dnech budeme na našich webových stránkách informovat o dalších konkrétních možnostech a krocích, jak pomoci. 

#ScienceForUkraine


Ми слідкуємо за важким становищем українських громадян і шукаємо шляхи допомоги українським колегам, які займаються наукою та дослідженнями.

Ми закликаємо керівників проектів, які підтримує Технологічне агентство Чеської Республіки (TA ČR), розглянути можливість розширення команд залученням дослідників та студентів з України в рамках реалізованих проектів. Про цей крок достатньо повідомити TA ČR  у своєму річному звіті про реалізацію проекту.

Крім того, бенефіціари проектів можуть претендувати на збільшення бюджету на витрати, пов’язані з інтеграцією українських колег або студентів до наукових колективів. Конкретні умови ми опублікуємо на сайті TA ČR найближчими днями.

Ми також закликаємо претендентів на цьогорічні публічні тендери розглянути можливість залучення українських колег до дослідницьких груп у новопропонованих проектах.

Наразі TA ČR розглядає можливість використання інших інструментів підтримки для залучення українських науковців до чеських досліджень. Про подальші кроки ми повідомлятимемо на нашому веб-сайті.

#ScienceForUkraine