Pokyny k předávání výsledků do databáze RIV pro rok 2020

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje, že na základě zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) vzniká všem příjemcům podpory povinnost zanést údaje do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací. 

TA ČR stanovuje termín pro předání výsledků za rok 2019 nejpozději do 30. dubna 2020. Tento termín byl zvolen z důvodu procesu kontroly zaslaných dodávek dat tak, aby je bylo možné včas připravit a odeslat do termínu stanoveného zákonem č. 130/2002 Sb.

Podmínky pro předávání údajů do RIV v roce 2020 naleznete v dokumentu na webových stránkách RVVI.

Hlavní řešitelé projektů řešených v roce 2019 byli o této skutečnosti informování prostřednictvím e-mailu. Pokud Vám email nebyl doručen, kontaktujte, referenta Vašeho projektu z důvodu chybné e-mailové adresy.