Pokyny k předávání výsledků do databáze RIV pro rok 2023

Na základě zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) vzniká všem příjemcům podpory povinnost zanést údaje do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací. 

TA ČR stanovuje termín pro předání výsledků za rok 2022 nejpozději do 28. 4. 2023. Tento termín byl zvolen z důvodu procesu kontroly zaslaných dodávek dat tak, aby je bylo možné včas připravit a odeslat do termínu stanoveného zákonem č. 130/2002 Sb.

Podmínky pro předávání údajů do RIV v roce 2023 naleznete v dokumentu na webových stránkách IS VaVaI ZDE.

Hlavní řešitelé projektů řešených v roce 2022 byli o této skutečnosti informování prostřednictvím e-mailu. Pokud Vám e-mail nebyl doručen, kontaktujte, referenta Vašeho projektu z důvodu chybné e-mailové adresy.