Pokyny pro příjemce k vyplnění odhadu čerpání finančních prostředků

Dne 5. prosince 2019 Technologická agentura ČR (dále jen TA ČR) rozeslala e-mailové zprávy na statutární zástupce, řešitele a další osoby spojené
s řešením projektů, ve kterých žádá příjemce o revizi čerpání poskytnutých účelových prostředků a stanovení odhadu čerpání poskytnuté podpory
k 31. 12. 2019. K této zprávě je přiložen excelový soubor. Stanovení tohoto odhadu se netýká projektů podpořených v programu BETA2.

Termín pro vyplnění těchto formulářů a zaslání zpět je stanoven na 20. 12. 2019.

Formulář zašlete zpět datovou schránkou.

V případě, že jste e-mailovou zprávu neobdrželi nebo se v zaslaném souboru vyskytl jakýkoliv nesoulad, obraťte se na Simonu Zmatlíkovou,
tel. 234 611 413 nebo e-mail: zmatlikova@tacr.cz.

Další informace najdete v Pokynech ZDE.