Positive Energy Districts (PED)

Identifikace projektu: Positive Energy Districts (PED)
Registrační číslo:n/a
Identifikace programu:Národní programy (pro TA ČR Program Théta)
Typ akce:Společná výzva
Výzva:n/a
Koordinátor:FFG
Délka trvání projektu:3 roky (2020-2022)
Celkové náklady:€ 2.700.000 
Vyžádaný EU příspěvek:€ 0

Cíl projektu:

Mezinárodní výzva PED (Positive Energy Districts) je výzva zaměřená na aktivity typu sdílení dobré praxe a alignment ve formátu ERA-NET cofundových výzev (tato výzva ale zatím ERA-NET projektem není). PED výzva má za cíl “capacity building” projektů na vývoj, technologie a inovace městských oblastí pro tvorbu positive energy districts. Je tedy zaměřena spíše na přípravnou část vedoucí k vývoji a výzkumu, tedy na měkké projekty typu síťování, studie, mapování a syntézy současného výzkumu, matchmaking a sdílení dobré praxe.

Složení konsorcia:

  1. FFG – Austrian Research Promotion Agency, Rakousko
  2. Innoviris – The Brussels Institute for Research and Innovation, Belgie – Brusel
  3. TA ČR – Technology Agency of the Czech Republic, Česká Republika
  4. SWEA – Swedish Energy Agency / Viable Cities, Švédsko