POZVÁNKA: Česko-polský workshop k Evropským partnerstvím - CET, DUT a Water4All

Technologická agentura České republiky (TA ČR) spolu s polskou agenturou National Center for Research and Development (NCBR) pořádá
Česko-polský workshop k Evropským partnerstvím – CET, DUT a Water4All.

Workshop se koná 4. 10. 2022 od 10:00 do 15:00. Akce proběhne online prostřednictvím platformy ZOOM a bude v anglickém jazyce.

Cílem workshopu je představit možnost spolupráce českých a polských uchazečů ve výzvách Partnerství:

  • Clean Energy Transition (CET),
  • Driving Urban Transitions (DUT),
  • Water4All.

Výzvy budou vyhlášeny v září 2022. V první části akce představíme jejich mezinárodní podmínky pro zapojení, ale také zvlášť přiblížíme českým a polským uchazečům národní podmínky. Druhá část akce poskytne českým účastníkům příležitost prezentovat své nápady na výzkumné projekty, které lze předkládat v rámci výzev a navázat kontakty s partnery z Polska za účelem předkládání společných návrhů projektů.

Registrovat na akci se můžete zde do 26. 9. 2022.

Předběžný program akce:

CZ-PL Workshop European Partnerships_Programme

Další informace k výzvám najdete na tomto odkazu.

*TA ČR a NCBR si vyhrazují právo na změnu programu, termínu akce a na její případné zrušení. O změnách vás budeme včas informovat prostřednictvím e-mailu.