POZVÁNKA: CETPartnership Joint Call 2024 Pre-Announcement Event - What’s in it for me?

Zájemci o příští výzvu v rámci evropského partnerství Clean Energy Transition Partnership (CETP) se mohou zúčastnit Joint Call 2024 Pre-Announcement Eventu, který se uskuteční 4. června v 10:00 hodin

V rámci tohoto semináře se seznámíte s CET Partnerstvím a klíčovými tématy pro výzvu 2024, zjistíte jak funguje vytvoření projektu v rámci tohoto partnerství a také jak hledat partnery do mezinárodního konsorcia. 

Více informací a registrace na této adrese.

Partnerství CET (Clean Energy Transition) je zaměřeno na výzkum v oblasti energetické transformace (čisté energie), s cílem přispět k cíli EU stát se do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Partnerství CET tak usiluje o přechod řízený širokou škálou klíčových aktérů (průmyslem, veřejnými institucemi, akademickou obcí i občanskými skupinami) za účelem pasovat Evropu do role průkopníka v inovacích a zavádění čisté energie.