Pozvánka: Úvodní konference a Matchmaking KAPPA

Technologická agentura ČR (TA ČR), zprostředkovatel výzkumného Programu KAPPA, financovaného z Fondů EHP a Norska, zve zástupce podniků
a výzkumných organizací na Úvodní konferenci a Matchmaking KAPPA. Akce se koná ve dnech 25. – 26. listopadu 2019 v prostorách TA ČR (Evropská 1692/37, Praha 6). Cílem akce je seznámit odbornou veřejnost s parametry Programu KAPPA a zároveň posílit spolupráci mezi institucemi
z Česka, Norska, Islandu a Lichtenštejnska.

Více informací a registrace ZDE

Předběžný program:

Pondělí, 25. 11. 2019

09.00 – 09.55 Registrace a networking

10.00 – 10.30 Úvodní proslovy (předseda TA ČR, velvyslanec Norského království, náměstkyně ministra financí, zástupce agentury RCN/RANNIS)

10.30 – 11.15 Program KAPPA a představení první veřejné soutěže

11.15 – 11.45 Diskuze

11.45 – 12.00 Pohled na předchozí programové období 

12.00 – 13.00 Oběd and networking

13.00 – 17.00 Matchmaking u stolů – minutové představení projektů 

17.00 – 17.30 Závěry prvního dne 

18.30 – 21.00 CIIRC: Večerní raut s vyhlídkou a networking

Úterý, 26. 11. 2019

09.00 – 09.30 Snídaně a networking 

09.30 – 10.00 Úvod druhého dne Matchmakingu

10.00 – 15.30 Matchmakingová jednání jeden na jednoho 

15.30 – 16.00 Závěr a networking

Program KAPPA je financovaný Fondy EHP a Norska a je zaměřený na spolupráci subjektů z ČR s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska v aplikovaném výzkumu a na propojování výzkumných organizací s aplikační sférou, především s malými a středními podniky. Program není oborově omezený a do roku 2024 rozdělí přes 800 milionů Kč. Více informací o programu a chystané výzvě (bude vyhlášená do konce listopadu 2019) najdete na stránkách kappa.tacr.cz