Předběžná tržní konzultace k projektu: TITXMZP012 „Vliv světelného znečištění na citlivé druhy živočichů, ekosystémy a krajinný ráz.“

Dne 6. října 2020 od 13:00 hodin se v sídle Technologické agentury ČR (TA ČR) – Evropská 1692/37 – Praha 6, uskuteční setkání s dodavateli
a zástupci resortu MŽP k projektu TITXMZP012 s názvem „Vliv světelného znečištění na citlivé druhy živočichů, ekosystémy a krajinný ráz.“

Setkání je určeno především dodavatelům – možným řešitelům tohoto projektu. Projekt bude podpořen Programem BETA2, a to formou dodávky služby aplikovaného výzkumu, či inovace. Lze hradit 100 % podpory uznatelných nákladů projektu.

Cílem projektu (prostřednictvím jeho výstupů) je:

  • v rámci výzkumu ověřit a vyhodnotit míru vlivu světelného znečištění na volně žijící živočichy, ekosystémy jejichž jsou součástí a krajinný ráz. Bude zvažována zejména intenzita osvětlení, teplota chromatičnosti světla a směr světelného toku, dále časová distribuce působení aj.,
  • navrhnout metodické rámce pro hodnocení vlivu záměrů, které jsou zdroji světelného znečištění na výše uvedené chráněné zájmy, a to ve vazbě na § 67 zák. 114/1992 Sb. (postup hodnocení, opatření k vyloučení nebo zmírnění negativních vlivů případně stanovení náhradních opatření)
    a zák.100/2001 Sb.,
  • na základě výzkumu vytvořit mapy znázorňující ohrožení chráněných zájmů světelným znečištěním.


Podle zákona o zadávání veřejných zakázek je TA ČR, coby zadavatel, oprávněna vést tržní konzultace s odborníky či dodavateli s cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích, což činí touto formou.

Předmětem konzultace je:

  • diskuse nad vhodným nastavením projektu, 
  • hledání možných limitů řešení, 
  • ověření realizovatelnosti (výše způsobilých nákladů), 
  • zamezení rizika možné diskriminace či nerovnosti pro zadávací řízení. 

Tyto parametry mohou přítomní účastníci konzultace aktivními dotazy a diskusí ovlivnit na místě.

Vstup je bezplatný po REGISTRACI ZDE.

Všem registrovaným účastníkům konzultace zašleme bližší informace formou projektového rámce, a to nejpozději 3 dny před jejím konáním. Po proběhlé konzultaci zde bude umístěn zápis a prezentace.

Zápis z konzultace ke stažení ZDE.
Prezentace TA ČR ke stažení ZDE.
Prezentace rezortu ke stažení ZDE.