Předběžná tržní konzultace k veřejné zakázce operativní leasing vozidel 2021

Dne 12. 11. 2021 od 14:00 hod se v sídle Technologické agentury ČR (Evropská 1692/37, Praha 6) uskuteční setkání s dodavateli a zástupci Technologické agentury ČR ohledně plánované veřejné zakázky s názvem „Operativní leasing vozidel 2021“.

Obsahem setkání bude konzultace navrhovaného znění zadávací dokumentace.

Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), je zadavatel oprávněn vést tržní konzultace s odborníky či dodavateli s cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích, což činí touto formou.

Původní veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Operativní leasing vozidel 2021” byla zrušena, jelikož nebylo možné vybrat dodavatele, který by splnil požadavky stanovené Výzvou k podání nabídek v poptávkovém řízení (příloha č. 1). Zadavatel z důvodu zabránění opakování tohoto výsledku poptávkového řízení rozhodl o uskutečnění předběžné tržní konzultace.

Předmětem jednání/konzultace bude především:

  • specifikace vozidel,
  • způsob fakturace, včetně splatnosti,
  • odpovědné veřejné zadávání, zejména ekologicky šetrná řešení (Kontrolní list pro vyhodnocení odpovědného veřejného zadávání – příloha č. 2),
  • řízená diskuze ohledně zadávací dokumentace k již zrušenému poptávkovému řízení.

  • Přístup na předběžnou tržní konzultaci je možný po registraci. Registrovat se lze do čtvrtka 11. 11. 2021, 9:00 hod.

Registrovaným dodavatelům budou sděleny bližší informace nejpozději ve čtvrtek 11. 11. 2021. Vzhledem k současné pandemické situaci prosíme, aby na konzultaci za každý subjekt dorazili maximálně 2 zástupci. Po konci předběžné tržní konzultace bude na webu zadavatele zveřejněn zápis z této předběžné tržní konzultace. V rámci předběžné tržní konzultace bude také podepisována prezence.

Účast na předběžné tržní konzultaci není podmínkou pro podání nabídek v poptávkovém řízení.

Části zadávací dokumentace, jež budou výsledkem předběžné tržní konzultace, budou v zadávací dokumentaci zřetelně označeny, stejně tak budou identifikovány osoby, které se na předběžné tržní konzultaci podílely, a budou uvedeny všechny podstatné informace, které byly obsahem předběžné tržní konzultace dle § 36 odst. 4 ZZVZ.

Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek v poptávkovém řízení – ve znění původně vyhlášené a následně zrušené veřejné zakázky

Příloha č. 2 Kontrolní list pro vyhodnocení odpovědného veřejného zadávání

Zápis z předběžné tržní konzultace naleznete zde.