Předběžná tržní konzultace k veřejné zakázce vztahující se k informačnímu systému TA ČR

Dne 31. října 2019 od 13:00 hod se v sídle Technologické agentury ČR (TA ČR), (Evropská 1692/37, Praha 6) uskuteční setkání s dodavateli
a zástupci TA ČR ohledně plánované veřejné zakázky s názvem „Agendový sdílený informační systém TA ČR“. Obsahem setkání bude konzultace navrhovaného znění zadávací dokumentace.

Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), je zadavatel oprávněn vést tržní konzultace s odborníky či dodavateli
s cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích, což činí touto formou.

Předmětem jednání/konzultace je:

  • vysvětlení cíle veřejné zakázky
  • diskuse nad vhodným nastavením veřejné zakázky
  • diskuse nad předpokládanou hodnotou 60 mil. Kč a dobou realizace max. 6 let

Přístup na předběžnou tržní konzultaci je možný po registraci ZDE

Registrovaným dodavatelům budou zaslány bližší informace nejpozději v úterý 29. října 2019. Vzhledem ke kapacitě místnosti prosíme,
aby na konzultaci za každý subjekt dorazili maximálně 2 zástupci. Po konci předběžné tržní konzultace bude na webu zadavatele, ihned po dohotovení zápisu, zveřejněn zápis z této konzultace. V rámci předběžné tržní konzultace bude též pořizován audiozáznam a podepisována prezence.

Části zadávací dokumentace, jež budou výsledkem předběžné tržní konzultace, budou v zadávací dokumentaci zřetelně označeny, stejně tak budou identifikovány osoby, které se na předběžné tržní konzultaci podílely, a v zadávací dokumentaci budou uvedeny všechny podstatné informace,
které byly obsahem předběžné tržní konzultace dle § 36 odst. 4 ZZVZ.

Zápis z předběžné tržní konzultace naleznete ZDE.