Předseda Evropské Rady pro Inovace Michiel Scheffer zavítal do Prahy, aby se seznámil s českými výzkumníky, inovátory a ekosystémem

Na konci minulého týdne Praha hostila významnou osobnost evropského inovačního ekosystému – pana Michiela Scheffera, předsedu výboru Evropské Rady pro Inovace (EIC). Již při svém jmenování v červnu 2023 si předseda vytyčil cíl navštívit všechny země EU, lépe poznat jejich ekosystémy a s tím i rozdíly v účasti v nástrojích Evropské inovační rady. Během své návštěvy se setkal nejen s představiteli Úřadu vlády, ministerstev, Technologické agentury ČR, Technologického centra Praha či agentury CzechInvest, ale také se zástupci výzkumných pracovišť a infrastruktur.

Návštěva Michiela Scheffera byla velmi přínosná, a to i co se týče doporučení jednotlivým institucím ohledně možností vytvoření vhodných podmínek pro větší zapojení českých výzkumníků do nástrojů Evropské inovační rady. Česká republika si nevede v účasti v EIC Pathfinderu, EIC Transition či EIC Accelerator zrovna nejlépe, ze členských zemí jsme spíše v té horší polovině. „Rád bych pochopil, proč taková země s bohatou průmyslovou historií a dobrými podmínkami k tomu, aby byla úspěšná, má tak nízkou účast v Evropských nástrojích podporujících strategické technologické a inovační výzvy, jaké jsou hlavní příčiny a kde bychom mohli pomoci,” uvedl Michiel Scheffer, předseda výboru EIC. Ze všech tří nástrojů jsme na tom nejlépe v EIC Pathfinderu a to s 16 podpořenými projekty od začátku programu Horizont Evropa. „Důvody nízké účasti ČR v ostatních nástrojích lze mimo jiné najít v obavě o velkou konkurenci a velmi nízkou úspěšnost v momentě, kdy ČR nabízí velkou škálu dotačních možností pro firmy,” uvedla národní kontaktní pracovnice pro oblast Evropské inovační rady Michaela Vlková z Technologického centra Praha.

První den jeho návštěvy byl věnovaný malým workshopům s relevantními představiteli výzkumného a inovačního ekosystému. Nejdříve se předseda Scheffer setkal se zástupci Úřadu vlády, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a také se zástupci Technologické agentury ČR, Technologického centra Praha a CzechInvestu. Hlavním tématem debaty bylo představení ekosystému a výstupů mapování inovační kapacity INKA. Zároveň se diskuze hodně věnovala strategickému nastavení celého systému v ČR včetně nástrojů na zvýšení účasti českých výzkumníků v Horizontu Evropa. V tomto smyslu předseda Scheffer velmi ocenil, že TA ČR financuje projekty se Seal of Excellence EIC Accelerator. Předseda Technologické agentury ČR Petr Konvalinka uvedl: „Technologická agentura ČR vidí velký smysl v podpoře projektů, které obdržely značku Seal of Excellence. Dáváme tak šanci českým inovátorům, kteří prošli náročnou mezinárodní soutěží a jejich projekty byly vyhodnoceny jako velmi kvalitní, ale nezbyly na ně prostředky z EU. Díky podpoře z národního rozpočtu mohou na svém projektu pracovat a růst.” 

Následovalo setkání se zástupci center transferu technologií a regionálních inovačních agentur. Během více než hodinového workshopu tak měl pan Scheffer možnost nahlédnout do konkrétního nastavení českého ekosystému, seznámit se s jeho silnějšími i slabšími stránkami, stejně jako se službami, které poskytuje inovátorům a s odlišnostmi programů napříč regiony.

V neposlední řadě se setkal s českými žadateli a příjemci EIC nástrojů, se kterými řešil jejich zkušenosti, konkrétní problémy a tipy na úpravy do budoucna. Druhý den byl věnovaný konkrétním návštěvám výzkumných pracovišť a infrastruktur. Hned ráno se pan Scheffer setkal s ředitelem Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR prof.  Janem Konvalinkou, s řešiteli grantu EIC Pathfinder a zástupci transferových činností, včetně i&i Prague – biotechnologického inkubátoru, který působí při ÚOCHB. Poté následovala návštěva pracoviště ČVUT se zaměřením na umělou inteligenci, které stojí za startupem, jež žádá o podporu EIC Accelerator. Do třetice navštívil předseda Scheffer i výzkumnou infrastrukturu ELI v Dolních Břežanech, kde proběhla zejména debata o budoucích výzvách v oblasti challenges EIC. Na závěr pan Scheffer absolvoval i prohlídku infrastruktury.