Předsednictvo

OBECNÉ INFORMACE
Předsednictvo Technologické agentury ČR je výkonným orgánem TA ČR. Předsednictvo TA ČR má pět členů včetně předsedy. Funkční období členů předsednictva TA ČR je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě období po sobě následující. Členy předsednictva a předsedu jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Členové předsednictva TA ČR

Předseda TA ČR

 • Zastupuje TA ČR navenek a jedná jejím jménem ve všech jejích věcech,
 • řídí zasedání předsednictva,
 • jmenuje a odvolává ředitele Kanceláře TA ČR,
 • v případě nepřítomnosti, je předseda TA ČR zastoupen místopředsedou v plném rozsahu.

Předsednictvo TA ČR

 • Schvaluje vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích,
 • rozhoduje o uzavření smluv o poskytnutí podpory nebo o vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory,
 • předkládá vládě ke schválení návrh statutu TA ČR a jeho změn,
 • předkládá návrh rozpočtu TA ČR,
 • koordinuje činnost oborových komisí.

Historie jmenování členů předsednictva TA ČR:

Usnesením vlády České republiky ze dne 20. března 2024 č. 169 byla členkou předsednictva jmenována Ing. Bc. Kamila Vávrová, Ph.D. s účinností od 30. března 2024.

Usnesením vlády České republiky ze dne 14. července 2022 č. 606 byl jmenován členem předsednictva a předsedou TA ČR s účinností od 26. září 2022 Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng.

Usnesením vlády České republiky ze dne 26. července 2021 č. 683 byli jmenováni členy předsednictva s účinností od 12. října 2021:

 • RNDr. Jiří Očadlík
 • Ing. Jiří Plešek, CSc.
 • doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.

Usnesením vlády České republiky ze dne 30. března 2020 č. 326 byla členkou předsednictva jmenována Ing. Bc. Kamila Vávrová, Ph.D. s účinností od 30. března 2020.

Usnesením vlády České republiky ze dne 26. září 2018 č. 611 byl jmenován členem předsednictva a předsedou TA ČR s účinností od 26. září 2018 Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng.

Ke dni 30. června 2018 rezignoval na funkci člena předsednictva a předsedy TA ČR Ing. Petr Očko.

V období mezi jmenováním nového předsedy TA ČR byl pověřen zastupováním TA ČR Ing. Pavel Komárek, CSc.

Usnesením vlády České republiky ze dne 25. září 2017 č. 702 byli jmenováni členy předsednictva s účinností od 12. října 2017:

 • Mgr. Martin Duda
 • Ing. Jiří Plešek, CSc.
 • prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs

Usnesením vlády České republiky ze dne 9. března 2016 č. 196 byl s účinností od 22. března 2016 jmenován členem předsednictva na 2. funkční období Ing. Pavel Komárek CSc. Společně s ním byl tímto usnesením do předsednictva jmenován Ing. Petr Očko, který se stal předsedou TA ČR.

Usnesením vlády České republiky ze dne 3. července 2013 č. 521 byli jmenováni členy předsednictva s účinností od 12. října 2013 na 2. funkční období:

 • RNDr. Martin Bunček, Ph.D.
 • Ing. Miroslav Janeček, CSc.
 • doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo

S účinností od 22. března 2012 byli vládou ČR usnesením č. 197 jmenováni členy předsednictva:

 • Ing. Rut Bízková
 • Ing. Pavel Komárek CSc.

Předsedkyní TA ČR byla jmenována Ing. Rut Bízková.

Ke dni 31. prosince 2011 rezignovali na funkci člena předsednictva doc. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA a Ing. Karel Klusáček, CSc., MBA, který tímto rezignoval i na funkci předsedy.

Usnesením vlády České republiky č. 1252 ze dne 5. října 2009 byli s účinností od 12. 10. 2009 jmenováni členy předsednictva:

 • RNDr. Martin Bunček, Ph.D.
 • Ing. Miroslav Janeček, CSc.
 • doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo
 • Ing. Karel Klusáček, CSc., MBA
 • doc. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA

Předsedou TA ČR byl výše uvedeným usnesením jmenován Ing. Karel Klusáček, CSc., MBA.

DOKUMENTY