PŘEDSTAVILI JSME MOŽNOSTI PODPORY V PROGRAMU KAPPA

Technologická agentura ČR (TA ČR) představila základní parametry Programu KAPPA v rámci seminářů, které proběhly minulý týden na Univerzitě Karlově v Praze a na Masarykově univerzitě v Brně.

Auly obou univerzit byly plné jak výzkumnic a výzkumníků, tak univerzitních zaměstnanců, se kterými jsme diskutovali nejen o Programu KAPPA, ale také o možnostech podpory v Cofundových výzvách nebo společenskovědním Programu ÉTA.

Program KAPPA je zaměřený na spolupráci v aplikovaném výzkumu s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Podniky a výzkumné organizaci si díky němu přijdou až na 800 milionů Kč. Více informací o Programu získáte na adrese kappa.tacr.cz.

Prezentaci k Programu KAPPA naleznete ZDE