Přihlaste se do čtyřiadvacátého ročníku Ceny Wernera von Siemense pro studenty a mladé vědce

Čtyřiadvacátý ročník Ceny Wernera von Siemense byl vyhlášen a kandidáti v jednotlivých kategoriích se mohou přihlašovat prostřednictvím internetových stránek do 30. listopadu 2021.

Letošní čtyřiadvacátý ročník v devíti kategoriích rozdělí 870 000,- Kč. V kategoriích nejlepší diplomová a disertační práce budou spolu se studenty oceněni i vedoucí prací.

Vyhlašované kategorie:

1. Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu (jednotlivec nebo výzkumný tým)
2. Nejlepší pedagogický pracovník
3. Nejlepší diplomová práce (první tři místa + vedoucí práce)
4. Nejlepší disertační práce (první tři místa) + vedoucí práce)
5. Ocenění za překonání překážek při studiu
6. Cena generálního ředitele Siemens CZ za vynikající kvalitu ženské vědecké práce 
7. Nejlepší absolventská práce (diplomová/disertační) zabývající se technologiemi spadajícími do konceptu Průmysl 4.0
8. Nejlepší absolventská práce (diplomová/disertační) týkající se chytré infrastruktury a energetiky
9. Za doporučení kamaráda v kategoriích Nejlepší diplomová práce a Nejlepší disertační práce

Do nominací se může zapojit i široká veřejnost – kandidáty a jejich práce je možné nominovat prostřednictvím webových stránek a v případě, že doporučený zvítězí, získá nominující prémii ve výši 10 000 Kč.

Více informací o soutěži na webu ZDE.

O soutěži:
Cenu Wernera von Siemense pořádá český Siemens spolu s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří jsou i garanty jednotlivých kategorií a podílejí se na vyhodnocení prací. Záštitu nad udílením cen poskytuje předseda vlády České republiky, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií je Cena Wernera von Siemense jednou z nejvýznamnějších nezávislých iniciativ tohoto druhu v Česku.