Přihlašte svůj průlomový projekt a získejte podporu z EIC Acceleratoru nebo z Národního plánu obnovy

EIC Accelerator představuje jedinečnou možnost podpory pro malé a střední podniky, startupy a spinoffy, které vyvíjí průlomové inovace s potenciálem vytvořit nový nebo výrazně ovlivnit stávající trh. Program se zaměřuje na vysoce rizikové projekty vyžadující značné financování a usiluje o vytvoření podmínek pro vznik evropských „jednorožců“. Pokud máte průlomový projekt, neváhejte a přihlašte ho. Nejbližší termín uzávěrky výzvy je 5. října. Pokud nezískáte podporu přímo z EIC Acceleratoru, ale váš projekt dostane v mezinárodním hodnocení pečeť kvality (Seal of Excellence), můžete získat podporu i z Národního plánu obnovy.

EIC Accelerator poskytuje smíšené financování, které se skládá z grantové  nebo investiční složky. Uchazeči mají možnost získat až 2,5 milionu eur v rámci grantu nebo investici ve výši 0,5–15 milionu eur. Grant tvoří 70 % uznatelných nákladů projektu a je poskytován zálohově předem. Délka realizace projektu je 12 až 24 měsíců.

Program není tematicky omezen a žádost lze podat kdykoliv, nejbližší termín uzávěrky je však 5. 10. 2022. Předpokládaná doba od podání plné žádosti do podpisu smlouvy a uvolnění první platby jsou zhruba čtyři měsíce. V rámci programu probíhají ještě specifické výzvy zaměřené na průlomové inovace s dopadem v oblasti digitálních a zdravotnických technologií,v souladu s Green Deal a oživením ekonomiky.

Seal of Excellence: druhá šance pro nadějné projekty

Žádosti v rámci EIC Acceleratoru, které nejsou doporučeny k financování, mohou přesto získat tzv. Seal of Excellence, jež jim může zajistit financování z jiných zdrojů. Tuto pečeť získají projekty, které splňují všechna kritéria v prvním kole hodnocení a jsou porotou EIC posouzeny kladně. Na národní úrovni je poskytovatelem podpory malým a středním podnikům, které získaly Seal of Excellence v rámci EIC Accelerátoru, Technologická agentura České republiky. Projekty, které získaly Seal of Excellence v letech 2020–2026, mohou být financovány z Národního plánu obnovy. Celková alokace pro tento účel je 200 mil. Kč.

Podniky, které získaly pečeť excelence nebo byly podpořeny v EIC Acceleratoru mohou také získat podporu od EIC Business Acceleration Services.

Doplňkové služby pro příjemce podpory z EIC Acceleratoru včetně Seal of Excellence projektů:

  • Koučing, mentoring, školení
  • Přístup ke globálním partnerům
  • Využití inovačního ekosystému a peerů
  • Platforma EIC Community

Hlavní dokumenty pro žadatele: