Principy a pravidla v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví

V souvislosti se zaváděním otevřeného přístupu k výsledkům výzkumu a datům do praxe výzkumníků
v ČR, se TA ČR rozhodla aktualizovat dříve zveřejněné principy a pravidla v oblasti duševního
vlastnictví, která v TA ČR vznikla v roce 2014. Původní dokument reagoval na řadu studií a analýz,
jejichž cíle bylo identifikovat hlavní problémy, které omezují efektivnější nakládání s duševním
vlastnictvím a transferu technologií a znalostí.


Z dosavadních zjištění a zkušeností je možné vyvodit obecné závěry a principy ochrany práv
duševního vlastnictví, která se vztahují na výstupy/výsledky výzkumných projektů podpořených
z veřejných zdrojů nejen Technologickou agenturou ČR.

  • Dokument si můžete prolistovat ZDE