Přínos SHUV oborů a interaktivní výstava – to je MSV 2022 v podání TA ČR

I letos se Technologická agentura ČR účastní Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně co by součást České národní expozice. Kromě konzultací s regionálními koordinátory TA ČR jsme pro návštěvníky připravili seminář Společenskovědní výzkum pomocníkem v expanzi k průmyslu: Kde končí výzkum a začíná aplikace či interaktivní výstavu s prvky virtuální reality SDGs: Innovations for a Sustainable Future.

Seminář proběhl 5. 10. a byl určený zejména pro zástupce inovativních firem, kteří se nebojí využít netradičních a nových možností k rozvoji svých společností. V rámci akce vystoupili experti a expertky z Technologické agentury ČR (Matúš Šucha) České spořitelny (Ivana Nová), Erste Granika Advisory, a.s. (Hana Švábenská) a Národní rozvojové banky (Aleš Trnka). Řečníci postupně účastníkům osvětlili význam SHUV (společenských, humanitních a uměleckých) oborů, situaci v České republice a v neposlední řadě ukázali příklady dobré praxe.

Po celou dobu veletrhu si mohou návštěvníci prohlédnou a vyzkoušet část interaktiví výstavy SDGs: Innovations for a Sustainable Future. Ta ukazuje moderní a interaktivní formou s prvky virtuální reality 17 cílů udržitelného rozvoje a to, jak k jejich naplnění přispívá výzkum a vývoj. Rovněž obsahuje ukázky našich velkých výzkumných infrastruktur. Výstavu připravila Česká centra ve spolupráci s TA ČR k českému předsednictví v Radě EU. Do její prezentace se zapojila téměř celá síť Českých center od Athén až po Varšavu. Na MSV bude ukázka výstavy k vidění do pátku 7. října. Od 11. října do konce roku 2022 si ji zájemci mohou prohlédnout v prostorách Národního muzea.