PRO-Ethics

„Participatory Real Life Experiments in Research and Innovation Funding Organisations on Ethics“

Identifikace projektu: PRO-Ethics
Registrační číslo: 872441
Identifikace programu: Horizon2020
Výzva: H2020-SwafS-2019-1
Typ akce: CSA
Koordinátor: ZENTRUM FÜR SOZIALE INNOVATION GMBH
Délka trvání projektu: 48 měsíců (1. 1. 2020 – 31.12.2023)
Celkové náklady: € 2 958 294
EU příspěvek na projekt: € 2 958 294

Cíl projektu:

Obecným cílem PRO-Ethics je využívat a propagovat komplexní, společně vyvinutý, testovaný a široce konzultovaný etický rámec, který umožňuje účinnější řešení etického rozměru inovací, zejména pokud jde o nové způsoby interakce a nové konfigurace účasti, ve prospěch relevantnějších, spravedlivějších a účinnějších inovačních činností. Pro dosažení tohoto celkového cíle má PRO-Ethics tyto konkrétní cíle:

 1. Shromažďovat a systematizovat potřeby, požadavky a hodnoty občanů participativním procesem ke zlepšení přístupu a zamezení technologické propasti (viz WP1),
 2. Vytvářet a podporovat spravedlivé a genderově citlivé způsoby interakce s přihlédnutím k legálním ustanovení, správní struktury a předpisy, kodexy praxe a nástroje (včetně IT-Nástrojů) (WP5 podporovány všemi ostatními WP),
 3. Testovat, pilotovat a hodnotit nové konfigurace účasti ve třech akčních oblastech aktivit poskytovatelů: účast na inovačních projektech, účast na vývoji strategie a účast na procesu hodnocení (viz WP2 a WP3),
 4. Ověřovat nálezy v interaktivních formátech učení a v dialogu se zúčastněnými stranami a orgány zabývajícími se etikou (viz WP3 a WP4),
 5. Zajistit rozsáhlé zavádění rozvinutého rámce v celé Evropské unii (a dále) konzultováním, sdílením a podporou norem, zásad a pokynů (viz WP6).

Aby se projekt ubíral cestou k implementaci svých výsledků a jejich dopadu, poskytovatelé v nejméně 15 evropských zemích budou propagovat a pracovat s našimi standardy a průvodci. Jejich využitím ve svých specifických kontextech a „trzích“ bude z tohoto projektu těžit 1000 EU projektů a desítky procesů vývoje a hodnocení strategií a programů. 

Cílem TA ČR v této iniciativě je upevnit spolupráci s příslušnými finančními organizacemi z Evropy i mimo ni.

Projektové aktivity jsou rozděleny do 7 pracovních balíčků (WPs):

WP1: Koncepční rámec
WP2: Testování etického rámce 0,1 u pilotních projektů v reálné praxi
WP3: vzájemné učení mezi pilotními aktivitami
WP4: Dialog stakeholderů a zapojení jeho výstupů v praxi
WP5: Syntéza – Etický rámec a praktické pokyny 1.0
WP6: Komunikace, šíření a využívání
WP7: Koordinace a řízení

Složení konsorcia:

 1. ZENTRUM FUR SOZIALE INNOVATION GMBH
 2. FONDEN TEKNOLOGIRADET
 3. TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT
 4. FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES
 5. ASSOCIATION D’EUREKA
 6. EUREC OFFICE GUG
 7. INNOVIRIS
 8. NORGES FORSKNINGSRAD
 9. CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIAL.
 10. TECHNOLOGICKA AGENTURA CESKE REPUBLIKY
 11. OSTERREICHISCHE FORSCHUNGSFORDERUNGSGESELLSCHAFT MBH
 12. VDI/VDE INNOVATION + TECHNIK GMBH
 13. Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii 
 14. Lietuvos mokslo taryba

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 872441.