Proběhl druhý workshop mezinárodního projektu LEEP-SME

V říjnu 2020 se konal workshop v rámci mezinárodního projektu LEEP-SME (LEARNING TO ENHANCE EXPLOITATION POTENTIAL OF SME PROJECT RESULTS), jehož cílem je zlepšit přístup evropských poskytovatelů podpory v hodnocení projektů z hlediska jejich aplikačního potenciálu a tento potenciál navýšit. 

Tento workshop byl druhým ze tří plánovaných. Smyslem jejich pořádání je sdílení zkušeností s aplikačním potenciálem VaVaI mezi členy mezinárodního konsorcia. Rovněž se zaměřují na práci s aplikačním potenciálem v různých fázích cyklu podpořených projektů. Během prvního workshopu účastníci sdíleli své zkušenosti z příprav žádostí o podporu, protože již v této fázi by měli žadatelé myslet na aplikační potenciál svého projektu. Druhý workshop se věnoval fázi hodnocení projektů, realizace a ex-post hodnocení výsledků projektů. Zájmem organizátorů je přimět poskytovatele podpory, aby brali ohled na aplikační potenciál během hodnocení žádostí a aby ho řešitelům pomáhali posilovat během realizace jejich projektů. Nebyla ani opomenuta tematika, jak výsledky projektu vyhodnotit optikou možnosti uvedení výsledného řešení v praxi.

Vzhledem k současné situaci se oba workshopy konaly v on-line prostředí. Zúčastnili se jich všichni partneři konsorcia LEEP-SME: 

  • regionální agentury FICYT a FUNDECYT-PCTEX
  • nadnárodní organizace EUREKA
  • koordinátor projektu Technologická agentura ČR

Třetí workshop je plánovaný na únor letošního roku.

Projekt LEEP-SME získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 94778.