PROBĚHL MATCHMAKING S ČÍNSKÝMI VÝZKUMNÝMI PODNIKY

V pátek 10. května 2019 proběhl na půdě TA ČR matchmakingový seminářv oblasti aplikovaného výzkumu mezi českými vědci a čínskými zástupci výzkumných podniků, technologických parků a inkubátorů z provincie Jiangsu. Seminář proběhl v dopoledních hodinách a poskytl prostor zúčastněným prezentovat svou výzkumnou agendu a popsat potenciálního partnera pro spolupráci. Spolupráci s čínskými vědci lze využít při podání společného projektu do 1. veřejné soutěže Programu DELTA 2, která bude vyhlášena 25. června tohoto roku. 

Představené prezentace se věnovaly mnoha, často vzájemně se překrývajícím, odvětvím, jako je AI, biotechnologie, stavebnictví, IT, environmentální technologie a další. Všechny prezentace, o které se reprezentanti přítomných subjektů podělili, lze nalézt pod tímto odkazem. V případě zájmu o zprostředkování kontaktu s dotyčným podnikem, mohou zájemci kontaktovat Úsek mezinárodní spolupráce na e-mail: , na tel. čísle: +420 770 180 556 nebo kontaktní bod TA ČR v provincii Jiangsu, Huang Cen na e-mail: prisca.cen@hotmail.com. 

Akce se za účasti zástupce CzechInvestu a velvyslanectví Čínské lidové republiky v Praze zúčastnilo přes 30 zájemců.

190520 delta2